Wijzigingen spelregels

Zoals sommigen al ontdekt hebben, zijn de spelbepalingen in de zomer 2018 aangepast. De belangrijkste wijzigingen die grotendeels ook voor Regio’72 van belang zijn, staan hier beschreven.

Wedstrijdduur
De wedstrijdduur van wedstrijd- en breedtekorfbal A-jeugd en Senioren veld is gewijzigd van 2×35 minuten naar 2×30 minuten. De rustperiode bedraagt maximaal 10 minuten. Wil je van alle teams de spelbepalingen zien, zoals de korfhoogte en wedstrijdduur. Kijk in onderstaand schema.

Spelbepalingen

Time-out wedstrijdkorfbal (S1 en S2)
Per ploeg zijn, per wedstrijd, twee time-outs toegestaan. De scheidsrechter geeft door middel van het T-teken en -tegelijkertijd -een fluitsignaal het begin van de time-out aan. Na 50 seconden geeft de scheidsrechter door middel van een tweede fluitsignaal aan dat beide ploegen zich dienen op te stellen. De wedstrijd dient uiterlijk 60 seconden na het begin van de time-out te worden hervat. Indien er sprake is van een geblesseerde speler, die wordt verzorgd, kan een time -out pas worden aangevraagd nadat de behandeling is voltooid. Gedurende de verzorging van een geblesseerde speler moeten de spelers in hun vak en moet de coach op de bank blijven. Na de time-out wordt het spel hervat op de plaats en op de wijze waarop het spel zou zijn hervat wanneer geen time-out had plaats gevonden. Na een time-out dient het spel eerst te worden hervat voordat een nieuwe time-out kan worden aangevraagd. Bij wedstrijden zonder schotklok is de time-out formeel een feit zodra de scheidsrechter – na het tijdens een spelonderbreking op de voorgeschreven wijze aanvragen van een time-out door de coach – het in de spelregel beschreven scheidsrechtersgebaar voor het toestaan van een time-out heeft gegeven. Tot dat moment kan de coach zijn aanvraag ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de scheidsrechter genoemd gebaar heeft gemaakt, wordt de time-out als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit de time-out niet te gebruiken. Is dit laatste het geval, dan heeft de andere ploeg het recht de tijd, die voor een time-out staat, te gebruiken voor nader overleg.