Workshop Beleid 2018 – 2022

Donderdag 18 januari van 20.00 – 22.00 uur, wil het bestuur samen met jullie praten over het beleid voor de komende jaren, 2018 – 2022.

Afgelopen periode is er veel gekeken naar sterke, zwakke punten en kansen en bedreigingen voor onze vereniging. Door middel van een SWOT analyse willen wij deze graag met jullie verder uitwerken.

Graag zien wij jullie op donderdag 18 januari in de kantine.