Zonder Vrijwilligers geen sport!

Zonder vrijwilligers geen sport!

Over dit thema houdt de werkgroep TOM op maandagavond 25 januari a.s. een informatie-avond in ons clubhuis aan de Zichtstede. Aanvang 19.30 uur.

Op deze avond willen wij belangstellende leden, ouders van jeugdleden en commissieleden uitleg geven over de ideeën en mogelijkheden van de werkgroep TOM.

Je bent van harte welkom!

Werkgroep TOM

Marleen Schoemaker

Leni de Jong